Declaració d’Accessibilitat

Última revisió: 19 de Març de 2024

Navas Casado Abogados es compromet a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septembre, sobre accesibilitat dels llocs web y aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a las excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:
  1. En algún cas pot produir-se solapament de contingut.
  2. Podrien existir errades d’edició puntuals en la pàgina web.
  3. Alguns elements poden no complir el nivell mínim de contrast de color.
  4. No es compleix amb l’espaiat mínim del text.
  5. No s’inclou una etiqueta als components que inclouen text o imatges del text.
  6. Al contingut implementat utilitzant llenguatges de marcatge, els missatges d’estat no es poden determinar mitjançant rols o propietats.
  7. En algunes pàgines no hi ha suggeriments davant d’errors
  8. No es guarden les preferències de l’usuari quan el programari no està dissenyat per aïllar-se de la plataforma.
 • Carga desproporcionada:

No aplica.

 • Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:

Hi ha fitxers en PDF que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESsIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 21 de novembre de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l’empresa desenvolupadora de la web, Abity

Última revisió de la declaració: 21 de novembre de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accesibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accesibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte, utilizant com assumpte “Problemes d’accessibilitat” o trucant el número de telèfon (+34) 937 33 26 38

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’equip d’Accesibilitat.

Solicituts d’informació accessible i queixes

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
 • Està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox i Opera
 • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 per al disseny i Javascript per a les funcionalitats de la botiga
Financiat per la Unió Europea , Next GenerationEU