Primera llei mundial sobre Intel·ligència Artificial

Inteligencia artificial con aprendizaje profundo automático y minería de datos y otras interfaces de usuario modernas.

El Parlament Europeu crea un Precedent Global

El Parlament Europeu ha ratificat la primera llei sobre intel·ligència artificial (IA) al món, marcant una fita significativa en la regulació d’aquesta tecnologia emergent. La normativa busca establir un marc ètic i legal per al desenvolupament i ús de la IA a la Unió Europea, abordant preocupacions sobre la transparència, la privadesa i la responsabilitat. Entre les disposicions clau de la llei s’inclouen la prohibició de sistemes de vigilància massiva i eines que manipulin el comportament humà de manera indeguda. A més, s’estableixen requisits estrictes per a la recopilació i tractament de dades, així com la necessitat d’una supervisió humana adequada en l’ús de la IA.

Principals Disposicions de la Nova Llei d’IA a la Unió Europea

La normativa busca establir un marc ètic i legal per al desenvolupament i ús de la IA a la Unió Europea, abordant preocupacions sobre la transparència, la privadesa i la responsabilitat. Entre les disposicions clau de la llei s’inclouen la prohibició de sistemes de vigilància massiva i eines que manipulin el comportament humà de manera indeguda. A més, s’estableixen requisits estrictes per a la recopilació i tractament de dades, així com la necessitat d’una supervisió humana adequada en l’ús de la IA.

Impacte i Desafiaments de la Regulació de la IA a la UE

Aquesta legislació representa un pas important cap a la protecció dels drets i la seguretat dels ciutadans europeus en un entorn cada cop més digitalitzat i automatitzat. Tot i això, també planteja desafiaments en termes d’aplicació i compliment, així com en l’adaptació de les empreses i els desenvolupadors de tecnologia als nous estàndards. S’espera que aquesta llei tingui un impacte significatiu en el desenvolupament futur de la IA a Europa i pugui servir com a model per a altres regions del món que busquen regular aquesta tecnologia de manera ètica i responsable

Financiat per la Unió Europea , Next GenerationEU