Termes i Condicions

Termes i Condicions

1. Informació general

Navas Casado Advocats de Francisco Tomás Navas Casado (d’ara endavant Navas Casado Advocats) com a propietària i titular del domini www.navascasado.com, posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d’Internet, per tal de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de Navas Casado Advocats, així com permetre la prestació de diferents serveis a través del Lloc web.

Identificació

Denominació social: Francisco Tomás Navas Casado
Direcció Postal: Rambla d’Ègara, 277 1r, 08224 Terrassa, Barcelona
Direcció electrònica: info@navascasado.com
Telèfon: 937 33 26 38
NIF: ES39161018E

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

2.1. Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.navascasado.com, el seu codi font, disseny, marques, logotips, estructura de navegació i els diferents elements continguts són titularitat de Navas Casado Advocats o, si escau, dels seus llicenciants, que lusuari daquesta web ha de respectar.

2.2. Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats o descompilats de cap manera.

2.3. Queda prohibit que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen.

3. Condicions generals de l’ús

3.1. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.navascasado.com que Navas Casado Advocats posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entenen acceptades pel simple ús d’aquests serveis.

3.2. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

3.2.1. Que sigui compatible amb les finalitats de la web www.navascasado.com.

3.2.2. Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

3.3. Navas Casado Advocats es reserva el dret a modificar l’oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

3.4. Navas Casado Advocats no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

3.5. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Navas Casado Advocats no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús de la informació. Navas Casado Advocats no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

3.6. Navas Casado Advocats no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

3.7. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Navas Casado Advocats, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

3.8. Navas Casado Advocats fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Navas Casado Advocats, es procediria immediatament acorrecció. Navas Casado Advocats no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.navascasado.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors dels productes esmentats.

4. Obligacions de l’usuari i/o client

4.1. L’usuari i/o client de www.navascasado.com es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades als diferents formularis i/o sol·licituds d’informació o compra.

4.2. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

4.3. En acceptar les condicions de contractació el client autoritza expressament Navas Casado Advocats a l’enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats per vostè. Navas Casado Advocats s’obliga a no cedir o transmetre les dades a tercers. El destinatari d’aquestes comunicacions podrà revocar en qualsevol moment aquest consentiment amb la simple notificació de la seva voluntat a Navas Casado Advocats i per mitjà de notificació escrita o electrònica a les adreces indicades a l’apartat Informació General.

5. Política de privacitat i Protecció de dades

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Navas Casado Advocats i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària.

Podeu consultar tota la informació a la secció de Política de Privacitat

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions de Legals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Terrassa.

En cas de desavinença en l’explicació, la interpretació o l’incompliment d’aquest contracte, els seus atorgants se sotmetran als jutjats i tribunals de Terrassa.

Navas Casado Advocats es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de manera destacada a la web www.navascasado.com.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Financiat per la Unió Europea , Next GenerationEU